Lĩnh vực
Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.
Số ký hiệu văn bản 13/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/09/2016
Ngày hiệu lực 20/11/2016
Trích yếu nội dung Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thongtu13.2016.BKHDT.pdf
Văn bản mới