Lĩnh vực
Quyết định về việc công bố 110 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3601/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Ngày hiệu lực 21/10/2016
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố 110 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 14679.pdf
Văn bản mới