Lĩnh vực
Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/BC-UBND 09/01/2018 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01, quý I năm 2018 Tải về
2029/QĐ-BKHĐT 29/12/2017 v,v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động HTX thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
07/2017/TT-BKHĐT 14/12/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về
06/2017/TT-BKHĐT 05/12/2017 Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tải về
05/2017/TT-BKHĐT 30/11/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Tải về
5258/QĐ-UBND 24/11/2017 Quyết định số về việc công bố 126 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai Tải về
5157/QĐ-UBND 20/11/2017 Quyết định về việc công bố 50 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai Tải về
04/2017/TT-BKHĐT 15/11/2017 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Tải về
4398/QĐ-UBND 12/10/2017 Quyết định về việc công bố 28 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, áp dụng giải quyết tại cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KHĐT tỉnh Lào Cai Tải về
4399/QĐ-UBND 12/10/2017 Quyết định về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung áp dụng giải quyết tại cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai Tải về
12345
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH