Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2017/TT-BKHĐT 14/02/2017 Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tải về
16/2016/TT-BKHĐT 16/12/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Tải về
3782/QĐ-UBND 31/10/2016 Quyết định công bố 60 thủ tục hành chính áp dụng giải quyết tại cấp huyện được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KHĐT tỉnh Lào Cai Tải về
3780/QĐ-UBND 31/10/2016 Quyết định công bố 86 thủ tục hành chính áp dụng giải quyết tại các cơ quan cấp tỉnh được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KHĐT tỉnh Lào Cai Tải về
3781/QĐ-UBND 31/10/2016 Quyết định công bố 21 thủ tục hành chính áp dụng giải quyết tại cấp xã được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KHĐT tỉnh Lào Cai Tải về
3601/QĐ-UBND 21/10/2016 Quyết định về việc công bố 110 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai Tải về
13/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Tải về
14/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn. Tải về
15/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tải về
40/2016/QĐ-TTg 22/09/2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-TTg Mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Ca Tải về
1234
Lĩnh vực