Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4399/QĐ-UBND 12/10/2017 Quyết định về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung áp dụng giải quyết tại cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai Tải về
3540/QĐ-UBND 09/08/2017 Quyết định phê duyệt danh mục 850 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
1038/QĐ-BKHĐT 28/07/2017 Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
03/2017/TT-BKHĐT 25/04/2017 Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. Tải về
02/2017/TT-BKHĐT 24/04/2017 Thông tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài Tải về
1230/QĐ-UBND 19/04/2017 Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu khu đô thị số 16, thành phố Lào Cai. Tải về
1212/QĐ-UBND 18/04/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, rà soát và xử lý xâm phạm Di tích Ruộng bậc thang Sa Pa và công tác quản lý Di tích danh thắng Núi Hàm Rồng huyện Sa Pa Tải về
14/2017/QĐ-UBND 17/04/2017 Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
01/2017/TT-BKHĐT 14/02/2017 Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tải về
16/2016/TT-BKHĐT 16/12/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Tải về
1234
Lĩnh vực