Giới thiệu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

Tên cơ quan: SỞ KẾHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LÀO CAI

Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0203840 034

Fax: 0203 842 411

Hộp thư điện tử: contact-skhdt@laocai.gov.vn

       Giới thiệu tổng quan:

Chứcnăng, nhiệm vụ: Căn cứ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBNDtỉnh lào Cai Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máycủa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

“Sở Kế hoạch và Đầu tư làcơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủyban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư,gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thựchiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàntỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợphát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng kýkinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đềvề doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụcông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Ban Giám đốc; Bộ máygiúp việc gồm: Văn phòng, Thanh tra, phòng Tổng hợp, phòng Kinh tế ngành, phòngKinh tế đối ngoại, phòng Văn hóa – Xã hội, phòng Thẩm định, phòng Pháp chế,phòng Đăng ký kinh doanh.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 3,568
  • Tất cả: 118,527
Đăng nhập