Thông báo danh sách các khu vực đấu giá quyền khai thác khoàng sản năm 2016
CTTĐT- Ngày 12/8, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định số 2623/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch quyền khai thác khoáng sản năm 2016.  

Theo đó năm 2016, Lào Cai có 16 khu vực được đấu giá quyền khai thác khoáng sản (xem Danh sách tại File đính kèm bên dưới). 
Kế hoạch nêu rõ, thời gian thực hiện trong quý III/2016, nếu trong quý III/2016 chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản hết các khu vực khoáng sản đã được phê duyệt trong Kế hoạch thì các khu vực khoáng sản còn lại sẽ được chuyển sang đấu giá trong các quý tiếp theo của năm 2016 hoặc các năm tiếp.

Các phiên đấu giá do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai điều hành. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai là cơ quan thường trực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước và sau phiên đấu giá. Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thông báo thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Sau 03 lần thông báo và tính đến thời điểm hết hạn tiếp nhận hồ sơ, trong thời gian không qúa 30 ngày Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành phương án xét chọn hồ sơ và chuyển hồ sơ đấu giá của các tổ chức, các nhân được xét chọn tham gia đấu giá cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để thực hiện đấu giá theo quy định.

Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ được thông báo công khai tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Sau đó trong thời gian không quá 05 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phải trình UBND tỉnh hồ sơ phê suyệt kết quả trúng đấu giá để ban hành văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Dưới đây là Danh sách các khu vực đấu giá quyền khai thác khoàng sản năm 2016, nhấn vào để xem chi tiết:2623ds.pdf


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 4,950
  • Tất cả: 422,006
Đăng nhập