Công tác đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2016

1- Đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Trong tháng 10, tính đến ngày 20/10/2016, thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp là: 37 doanh nghiệp, vốn đăng ký là 180,30 tỷ đồng; từ đầu năm đến 20/10/2016 thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp là: 334 doanh nghiệp, với tổng số vốn 1.896,60 tỷ đồng; lũy kế đến ngày 20/10/2016 số doanh nghiệp đăng ký là: 3.774 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là: 40.101 tỷ đồng;

Thông báo giải thể tháng 10 là 03 DN; lũy kế doanh nghiệp đang hoạt động là 3.375 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là: 19.224,98 tỷ đồng; Số doanh nghiệp giải thể từ đầu năm đến hết 20/10/2016: 54 đơn vị trong đó: DN 26; chi nhánh 07; VPĐD 02; địa điểm kinh doanh 19.

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tháng 10: 61 DN; Từ đầu năm 2016 đến 20/10/2016 chấp thuận thay đổi bổ sung cho 450 doanh nghiệp có hồ sơ hợp lệ;

Tháng 10 chấp thuận tạm ngừng hoạt động cho 04 DN; Từ đầu năm đến hết 20/10/2016 chấp thuận cho tổng số 64 trường hợp (bao gồm doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện) đăng ký tạm ngừng hoạt động từ 6 tháng đến 1 năm;

2- Đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD và địa điểm kinh doanh:

Tháng 10 thành lập mới chi nhánh 06; VPĐD 0, lập địa điểm kinh doanh 19; Từ đâu năm đến hết 20/10/2016 đăng ký thành lập mới tổng số 51 chi nhánh; 08 văn phòng đại diện; 100 địa điểm kinh doah; Lũy kế CN và VPĐD đang hoạt động là 429; Lũy kế số địa điểm kinh doanh còn hoạt động là 401 đơn vị.

Số chi nhánh, VPĐD và địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động là 01 CN; địa điểm kinh doanh 0.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 485
  • Trong tuần: 5,680
  • Tất cả: 403,329
Đăng nhập