Công tác đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2016
New Page 1

1- Đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Trong tháng 10 tính đến ngày 20/11/2016, thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp là: 24 doanh nghiệp, vốn đăng ký là 352,338 tỷ đồng; từ đầu năm đến 20/11/2016 thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp là: 358 doanh nghiệp, với tổng số vốn 2.248,938 tỷ đồng; lũy kế đến ngày 20/11/2016 số doanh nghiệp đăng ký là: 3.798 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là: 40.453,338 tỷ đồng;

Thông báo giải thể tháng 11 là 02 doanh nghiệp; lũy kế doanh nghiệp đang hoạt động là 3.397 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là: 19.577,318 tỷ đồng; Số doanh nghiệp giải thể từ đầu năm đến hết 20/11/2016: 57 đơn vị trong đó: doanh nghiệp 28; chi nhánh 08; Văn phòng đại diện 02; địa điểm kinh doanh 19.

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tháng 11: 46 doanh nghiệp; Từ đầu năm 2016 đến 20/11/2016 chấp thuận thay đổi bổ sung cho 496 doanh nghiệp có hồ sơ hợp lệ;

Tháng 11 chấp thuận tạm ngừng hoạt động cho 06 DN; Từ đầu năm đến hết 20/11/2016 chấp thuận cho tổng số 70 trường hợp (bao gồm doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện) đăng ký tạm ngừng hoạt động từ 6 tháng đến 1 năm;

2- Đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD và địa điểm kinh doanh:

Tháng 10 thành lập mới chi nhánh 03; VPĐD 05, lập địa điểm kinh doanh 14; Từ đâu năm đến hết 20/11/2016 đăng ký thành lập mới tổng số 54 chi nhánh; 13 văn phòng đại diện; 114 địa điểm kinh doah; Lũy kế chi nhánh và VPĐD đang hoạt động là 436; Lũy kế số địa điểm kinh doanh còn hoạt động là 415 đơn vị.

Số chi nhánh, VPĐD và địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động là 01 chi nhánh; địa điểm kinh doanh 0.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 73
  • Hôm nay: 554
  • Trong tuần: 4,880
  • Tất cả: 381,951
Đăng nhập