Công tác đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2016

1- Đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Trong tháng 11 tính đến ngày 20/12/2016,thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp là: 29 doanhnghiệp, vốn đăng ký là 121,968 tỷ đồng; từ đầu năm đến 20/12/2016 thựchiện đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp là: 386 doanh nghiệp, vớitổng số vốn 2.370.212 tỷ đồng; lũy kế đến ngày 20/12/2016 số doanhnghiệp đăng ký là: 3.827 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là: 40.575,306 tỷđồng;

Thông báo giải thể tháng 12 là 03 DN; lũy kếdoanh nghiệp đang hoạt động là 3.425 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là:19.699.286 tỷ đồng; Số doanh nghiệp giải thể từ đầu năm đến hết 20/12/2016:62 đơn vị trong đó: DN 32; chi nhánh 08; VPĐD 03; địa điểm kinh doanh 19.

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tháng 12:66 DN; Từ đầu năm 2016 đến 20/12/2016 chấp thuận thay đổi bổ sung cho561 doanh nghiệp có hồ sơ hợp lệ;

Tháng 12 chấp thuận tạm ngừng hoạt động cho 06DN; Từ đầu năm đến hết 20/12/2016 chấp thuận cho tổng số 76 trường hợp(bao gồm doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện) đăng ký tạm ngừng hoạtđộng từ 6 tháng đến 1 năm;

2- Đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD và địa điểmkinh doanh:

Tháng 12 thành lập mới chi nhánh 09; VPĐD 01,lập địa điểm kinh doanh 40; Từ đầu năm đến hết 20/12/2016 đăng ký thànhlập mới tổng số 63 chi nhánh; 14 văn phòng đại diện; 154 địa điểm kinh doanh;Lũy kế CN và VPĐD đang hoạt động là 446; Lũy kế số địa điểm kinh doanh còn hoạtđộng là 424 đơn vị.

Số chi nhánh, VPĐD và địa điểm kinh doanh chấmdứt hoạt động là 01 CN; địa điểm kinh doanh 0


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 4,948
  • Tất cả: 422,004
Đăng nhập