Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 và năm 2016

Ảnh: Internet
(MPI) – Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 12/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.417 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 93.408 tỷ đồng, giảm 15,1% về số doanh nghiệp và tăng 7,3% về số vốn đăng ký so với tháng 11/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 11,1 tỷ đồng, tăng 26,4% so với tháng trước.

Trong tháng 12, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 2.129 doanh nghiệp, tăng 2,7%; Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 110,7 nghìn lao động, tăng 15,5%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước là 2.010 doanh nghiệp, tăng 71,4%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.578 doanh nghiệp, giảm 4,4%; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.986 doanh nghiệp, giảm 3,9% so với tháng 11/2016. Trong năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (gia nhập và gia nhập lại thị trường) của cả nước là 136.789 doanh nghiệp, trong đó: có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới và 26.689 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Theo báo cáo, năm 2016, cả nước có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Đây là số doanh nghiệp tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và là lần đầu tiên nước ta có trên 100 nghìn doanh nghiệp thành lập trong một năm.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm vừa qua là 2.520.913 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 891.094 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 1.629.819 tỷ đồng. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì số vốn đăng ký tăng thêm là số vốn mà các thành viên, cổ đông đã góp vào doanh nghiệp, đây là nguồn lực đã được huy động, sẵn có. Do vậy, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh các giải pháp để có thể giải ngân nguồn lực rất lớn này, để nguồn vốn đã được huy động này có thể thực sự đưa vào sản xuất, kinh doanh. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm nay đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 27,5%, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 1.268 nghìn lao động, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm vừa qua, loại hình doanh nghiệp tư nhân có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm (19,6%); Trong khi đó, lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường của loại hình công ty hợp danh là không thay đổi so với cùng kỳ năm 2015, còn các loại hình doanh nghiệp khác đều có lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 14.825 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 20,2%; Tiếp đến là Đồng bằng Sông Hồng có 33.453 doanh nghiệp, tăng 18,3%; Đông Nam Bộ có 47.108 doanh nghiệp, tăng 15,4%; Trung du và miền núi phía Bắc có 4.193 doanh nghiệp, tăng 14,0%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 7.890 doanh nghiệp, tăng 9,4% và Tây Nguyên có 2.631 doanh nghiệp, tăng 8,6%.

Về tình hình vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới, tất cả các vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Tây Nguyên đăng ký 17.623 tỷ đồng doanh nghiệp, tăng 66,2%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 314.955 tỷ đồng, tăng 59,8%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 91.807 tỷ đồng, tăng 58,1%; Đông Nam Bộ đăng ký 369.552 tỷ đồng tăng 47,7%; Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 41.586 tỷ đồng, tăng 22,3% và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 55.571 tỷ đồng, tăng 7,7%.

Trong năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 592 nghìn lao động; Bán buôn; Bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy là 230 nghìn lao động; Xây dựng là 114 nghìn lao động;.../.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 464
  • Trong tuần: 5,659
  • Tất cả: 403,308
Đăng nhập