Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2016

Tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) đạt 10,13% (tăng 0,03% so KH), duy trì cơ cấu kinh tế tích cực, hợp lý (tỷ trọng trong tổng GRDP: Ngành công nghiệp – xây dựng 44,3%;  dịch vụ chiếm 40,1%; nông nghiệp 15,6% ); GRDP bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, tăng 16,8% so năm 2015.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Trồng trọt:  Diện tích trồng cây lương thực có hạt đạt 67.648 ha (trong đó: lúa 31.179 ha, ngô 36.469 ha), tăng 1,7% so CK; năng suất trung bình cây lúa ước đạt 50,14 tạ/ha, tăng 1,24 tạ/ha so CK (sản lượng 156.343 tấn, tăng 2,7% so CK), năng suất trung bình cây ngô ước đạt 37,7 tạ/ha, tăng 2,1 tạ/ha so CK (sản lượng 137.488 tấn, tăng 3,3% so CK). Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2016 ước đạt 293.831 tấn (thóc đạt 156.343 tấn, ngô 137.488 tấn), bằng 102,7% KH, tăng 3,9% so với CK.

+ Các cây trồng chính khác tiếp tục được duy trì: Cây Đậu tương đạt 5.043 ha, bằng 102,1% KH và 101,6% so CK; năng suất đạt 11,14 tạ/ha, bằng 100,1% KH và 100,4% so CK; sản lượng đạt 5.617 tấn, bằng 102,2% KH và tăng 1,5% so với CK. Cây rau đậu đạt 11.011 ha, tăng 4,6% so CK; sản lượng cả năm đạt 128.000 tấn, tăng 6,9% so với CK.

+ Cây ăn quả: Diện tích 9.122 ha, tăng 10,9 % so CK, sản lượng quả tươi đạt trên 75.000 tấn, tăng 5,5% so CK . Đã hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả hàng hóa như: bưởi Múc, na, chuối (huyện Bảo Thắng); dâu tây, mận Tam Hoa, mận Tả Van, lê,... (huyện Sa Pa, Bắc Hà, Si Ma Cai), quýt, dứa (huyện Mường Khương) cho chất lượng và năng suất cao.

+ Cây chè: Trồng mới được 500 ha, đạt 100% KH; sản lượng chè búp tươi thu hoạch đạt 19.555 tấn, đạt 100% KH, tăng 5,7% so với CK; giá thu mua chè búp tươi bình quân 6.300 - 6.500 đồng/kg, tăng 800 - 1.000 đồng/kg so với CK.

+ Cây vụ Đông: Diện tích trồng cây vụ Đông đạt 7.797 ha, bằng 130% CK.

Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc toàn tỉnh đạt 671,1 nghìn con, đạt 103,7% KH, tăng 3,7% so CK; đàn gia cầm đạt 3,51 triệu con, đạt 99,7% KH, tăng 0,8% so CK . Tổng sản lượng thịt hơi ước đạt 58.563 tấn, bằng 113,8% KH, tăng 6,2% so CK.

Thủy sản: Phát triển ổn định, năm 2016 tổng số lượng cá bột sản xuất đạt 9,5 triệu con; số lượng con giống sản xuất và ương nuôi lũy kế 5,5 triệu con, đạt 102% so KH; lượng giống xuất bán 5,46 triệu giống các loại, đạt 101% so KH. Đã có 2.000 ha diện tích thủy sản được đưa vào sản xuất, đạt 100% KH và bằng 102,6% so CK. Thể tích nuôi cá nước lạnh 40.450 m3, đạt 75% KH, bằng 85% so CK; Diện tích nuôi cá lồng trên sông, hồ chứa 11.190 m3, đạt 101% KH, tăng 26,3% so CK. Sản lượng năm 2016 ước đạt 6.500 tấn, bằng 100% KH, tăng 25,8% so CK.

Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng đạt 9.159 ha, bằng 128,1% KH (gồm: rừng phòng hộ, đặc dụng 1.252 ha, rừng sản xuất 7.907 ha); trồng được 336.507 nghìn cây xanh các loại; diện tích rừng được khoán và bảo vệ 174.636 ha, đạt 100% KH, bằng 101,4% so CK; diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh 5.500 ha, đạt 100% KH, bằng 112,2% so CK.

Trong tháng không xảy ra cháy rừng; từ đầu năm đến nay đã xảy ra 21 vụ cháy rừng (tăng 10 vụ so CK), thiệt hại 52,723 ha rừng (tăng 40,523 ha so CK), trong đó: 36,11 ha rừng tự nhiên và 16,613 ha rừng trồng .

 Phát triển nông thôn: Năm 2016, toàn tỉnh đã thi công được 623,47 km đạt 120% KH, gồm: đường bê tông xi măng 335 km, cấp phối 169,71 km, mở mới 118,76 km; xây dựng được 7.478 nhà tiêu hợp vệ sinh; 7.773 chuồng trại; 195 mô hình nhà sạch, vườn đẹp; 13.089 hố rác hộ gia đình... .Năm 2016 có 08/12 xã hoàn thành nông thôn mới, đạt 66,7% KH , lũy kế đến hết năm 2016 toàn tỉnh có 28/143 xã hoàn thành nông thôn mới, bằng 19,5% tổng số xã trên địa bàn.

Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

Sản xuất công nghiệp: Tháng 12, hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo giá so sánh 2010) ước đạt 1.970 tỷ đồng, lũy kế 21.681,1 tỷ đồng, đạt 113% KH, tăng 21,6% so CK . Sản lượng một số sản phẩm tăng so CK như: Phôi thép; Gạch xây dựng (tăng 154,5%); Quặng sắt (tăng 92,1%); Cao lanh (tăng 35,7%); Điện thương phẩm (tăng 26,5%); Điện phát (tăng 24,5%); Photpho vàng (tăng 20,5%); Quặng Apatit các loại (tăng 11,2%);... Bên cạnh những sản phẩm được sản xuất tiêu thụ tốt vẫn còn có một số sản phẩm tiêu thụ chậm như: Quặng sắt, DAP, Manhêtít, Axit sunfuric,...

Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp đã phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 7.572 cơ sở sản xuất TTCN, thu hút trên 15,2 nghìn lao động. Giá trị sản xuất TTCN (theo giá so sánh 2010) ước đạt 1.591 tỷ đồng, bằng 117,9% KH.

Xây dựng cơ bản: Thực hiện kế hoạch vốn năm 2015 chuyển tiếp sang năm 2016: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2015 là: 4.340,176 tỷ đồng; Khối lượng hoàn thành đến 28/12/2016 đạt 4.319,9 tỷ đồng, bằng 99,5% KH; Giá trị thanh toán ước đạt 4.316,6 tỷ đồng, bằng 99,5% KH.

 Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016: Tổng vốn giao là 4.382,5 tỷ đồng, tăng 1% so CK; giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt 3.381,1 tỷ đồng, bằng 77,1% KH; giá trị giải ngân đạt 3.389,5 tỷ đồng, bằng 77,3% KH, bằng so CK.

Thương mại, dịch vụ

Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 12 ước đạt 1.652 tỷ đồng, lũy kế năm 2016 đạt 17.047,7 tỷ đồng, bằng 101,5% KH, tăng 10,9% so CK.

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, lối mở tháng 12 ước đạt 331 triệu USD, lũy kế hết năm 2016 đạt 2.002 triệu USD, bằng 80,1% KH, bằng 93,4% so CK. Trong đó: Xuất khẩu đạt 344,5 triệu USD, bằng  57,4% KH và 81% so CK. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Phốt pho vàng, gạo, quặng sắt, giày dép các loại.... ;nhập khẩu đạt 523,5 triệu USD, bằng 52,4%KH và 64,1% so CK; các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: Phân bón, năng lượng điện, than cốc, máy móc thiết bị, hóa chất...;loại hình XNK khác đạt 1.134 triệu USD, bằng 126% KH và 125% so CK.

Du lịch: Tháng 12, lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt 251,3 nghìn lượt, lũy kế 2.770 nghìn lượt, đạt 113% KH, tăng 33% so CK . Tổng doanh thu du lịch ước đạt 606,5 tỷ đồng, lũy kế 6.405 tỷ đồng, đạt 110% KH, tăng 37% so CK  Hoạt động vận tải: Cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của nhân dân. Trong tháng 12, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (do địa phương quản lý) ước đạt 238,4 tỷ đồng, lũy kế 2.543,3 tỷ đồng, tăng 24,4% so CK; vận chuyển hành khách ước đạt 677,6 nghìn lượt khách, lũy kế 7.941,2 nghìn lượt, tăng 29,2% so CK, doanh thu vận chuyển hành khách ước đạt 34,3 tỷ đồng, tăng 0,17% so tháng trước, trung bình cả năm tăng 245,8% so CK ; vận tải hàng hoá ước đạt 760,2 nghìn tấn, lũy kế 7.968,2 nghìn tấn, tăng 16,7% so CK, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 163,9 tỷ đồng, tăng 1,24% so với tháng trước, trung bình cả năm tăng 8,2% so CK.

Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

Thu, chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.218,3 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán, tăng 12,9% so CK. Trong đó: Thu thuế, phí 3.168,8 tỷ đạt 95%DT, thu từ đất 1.050 tỷ đạt 122,2%DT, thu từ XNK 1.141,5 tỷ đạt 71,3%DT. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 11.916 tỷ đồng, bằng 106% dự toán, tăng 5,1% so CK. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 11.326 tỷ đồng, bằng 100,8% dự toán, tăng 01% so CK, đáp ứng các nhiệm vụ an sinh xã hội, đảm bảo các chế độ chính sách và hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Hoạt động tín dụng: Tính đến ngày 30/12/2016, tổng nguồn vốn huy động đạt 42.244  tỷ đồng, tăng 288 tỷ đồng so với tuần trước; tăng 8.771 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 26,2% so với 31/12/2015; tổng dư nợ 40.468  tỷ đồng, tăng 654 tỷ đồng so với tuần trước; tăng 8.559 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 26,82%  so với 31/12/2015. Tỷ lệ nợ xấu 0,54%.

c) Giá cả một số mặt hàng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 giảm 0,3% so với tháng trước, bình quân cả năm tăng 2,94% so CK (cao hơn mức tăng của cả nước, năm 2016 cả nước tăng 2,66% so CK).

Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

Thu hút đầu tư:

Thu hút đầu tư trong nước: Năm 2016, đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.239 tỷ đồng. Các dự án mới được chấp thuận tập trung vào nhiều lĩnh vực: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp,... Hiện trên địa bàn tỉnh có 699 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 107.417 tỷ đồng . Từ đầu năm đến nay, đã thu hồi 15 dự án đầu tư trên địa bàn chủ yếu do dự án chậm triển khai, triển khai không đúng cam kết trong chứng nhận đầu tư được cấp .

Thu hút dự án đầu tư nước ngoài (FDI): Năm 2016 thu hút mới được 14,9 triệu USD vốn FDI (tương đương khoảng 333 tỷ đồng); điều chỉnh vốn FDI đăng ký tăng thêm 8,97 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng). Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 28 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 506 triệu USD . Ngoài ra, trong năm chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập dự án cho 03 nhà đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 290 triệu USD (tương đương 6.468 tỷ đồng) .

b) Phát triển các thành phần kinh tế: Tháng 12 cấp giấy đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 29 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 122 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 386 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 2.370,2 tỷ đồng; thông báo giải thể 03 doanh nghiệp, lũy kế 62 đơn vị . Toàn tỉnh hiện có 3.425 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký là 19.699 tỷ đồng.

Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể được tích cực triển khai (chính sách đất đai, tín dụng, thuế, hỗ trợ thành lập mới, bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo, dạy nghề…). Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 324 hợp tác xã (tăng 35 hợp tác xã so năm 2015) với 10.565 thành viên; 4.994 tổ hợp tác (tăng 528 tổ so năm 2015) với 68.808 thành viên (trung bình 14 thành viên/tổ hợp tác).

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đặt ra . Dự kiến đến quý I năm 2017, hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Chè Phong Hải và Công ty TNHH MTV Chè Thanh Bình. Như vậy, trong năm 2016 và đến hết quý I năm 2017 sẽ hoàn thành xong toàn bộ lộ trình cổ phần hóa DNNN do tỉnh quản lý (09 doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hóa; 03 doanh nghiệp duy trì 100% vốn nhà nước) .

Hoạt động giáo dục: Năm 2016, chất lượng giáo dục có chuyển biến rõ rệt; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia đạt 92,86% . Thực hiện tuyển sinh 1.433 sinh viên, học viên cho các trường chuyên nghiệp trên địa bàn . Triển khai tổ chức thực hiện Đề án rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020 .

Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao: Các hoạt động thông tin văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân.

Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng: Chương trình mục tiêu quốc gia y tế - dân số được tích cực triển khai theo kế hoạch giao. Công tác giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng luôn được quan tâm và chú trọng. Các địa phương đã tăng cường thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ nhân lực, phương tiện, hoá chất, vật tư, thuốc... phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin cho 13.990 trẻ dưới 1 tuổi, đạt 98% số trẻ. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được tích cực tuyên truyền vận động đến nhân dân. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân là 132,2%, trong đó tại bệnh viện 135,9%, phòng khám đa khoa khu vực đạt 97%.

Giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và các vấn đề xã hội: Năm 2016, tạo việc làm tăng thêm cho 11.915 lao động, đạt 103,6% KH; tuyển sinh và đào tạo nghề cho 13.985 người , đạt 101,3% KH, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chung của toàn tỉnh ước đạt 57,2%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ước đạt 45,3%.

Năm 2016 tỷ lệ giảm hộ nghèo của tỉnh là 6,89%, đạt 137,8% KH, tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 27,41% (43.835 hộ), hộ cận nghèo là 10,52% (16.821 hộ) so với tổng số hộ trên địa bàn tỉnh

Hoạt động Khoa học – Công nghệ: Tiếp tục được đẩy mạnh; triển khai thực hiện 24 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh cấp tỉnh; 08 dự án thuộc chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ, các đề tài, dự án được triển khai đúng tiến độ và nội dung đã được phê duyệt. Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất được quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp . Các hoạt động quản lý nhà nước về khoa học công nghệ được thực hiện tốt.

Tài nguyên và Môi trường: Tài nguyên đất đai được tăng cường quản lý, đặc biệt là quản lý quỹ đất công đô thị, quỹ đất tạo ra từ dự án đô thị, dự án tái định cư. Trong tháng 12, thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được 26 giấy, lũy kế 526 giấy, đạt 105% KH; cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân được 326 giấy, lũy kế 2.191 giấy, đạt 117% KH.

 Quốc phòng: Tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định.

An ninh, trật tự an toàn xã hội: Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tháng 11 tiếp tục được tăng cường thực hiện.

Tình hình an toàn giao thông: Trong tháng 12, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, lũy kế 144 vụ, giảm 07 vụ (5%) so CK; khiến 10 người chết, lũy kế 66 người, giảm 08 người (11%) so CK; 13 người bị thương, lũy kế 155 người, giảm 04 người (3%) so CK. Tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm trật tự ATGT đối với 922 trường hợp với tổng số tiền phạt 1.272 triệu đồng, tước 174 giấy phép lái xe, tạm giữ 83 phương tiện.

Hoạt động đối ngoại: Năm 2016, hoạt động đối ngoại của tỉnh được mở rộng, tăng cường hợp tác với các tỉnh trên tuyến Hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh; hợp tác Nhóm công tác liên hợp 4 tỉnh biên giới (Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang) với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; hợp tác với các tổ chức quốc tế (WB, ADB, AFD, KOICA, JICA, Kuwet...); các viện nghiên cứu, trường đại học (Trường Đại học Quốc gia, Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Hàn lâm khoa học và Xã hội Việt Nam...); thiết lập, định hình mở rộng quan hệ với thành phố Gyeongsan – Hàn Quốc, tỉnh U Đôm Xay (Lào), quan hệ hợp tác 3 bên Lào Cai - Thừa Thiên Huế - Vùng ALPC (vùng Aquitaine mới – Cộng hòa Pháp).

Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng: Thực hiện tốt Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,83%; không có đơn vị nào phải bầu thêm, bầu lại hoặc phải hủy kết quả bầu cử ; chất lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo theo quy định.

Tập trung triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh về "Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020"; Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 về Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý.

II. Nhiệm vụ chủ yếu tháng 01, quý I năm 2017

Trong tháng 01 và quí I năm 2017, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức triển khai mạnh mẽ và hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017 và các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

2. Ban hành Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra quy hoạch, kế hoạch năm 2017 của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực  hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, cùng với triển khai hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Hoàn thành việc giao kế hoạch năm 2017 đến cơ sở; triển khai ngay những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017; phát động các phong trào thi đua năm 2017 sâu rộng đến cơ sở, tạo khí thế làm việc, sản xuất sôi nổi trong cơ quan, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Các hoạt động tổng kết, triển khai kế hoạch năm phải hoàn thành trước ngày 15/01/2017 để tập trung thời gian triển khai kế hoạch năm 2017.

4. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Triển khai hiệu quả các Kế hoạch hoạt động mừng Xuân Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Đinh Dậu 2017; Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

5. Các cơ quan được giao chủ trì 04 chương trình, 19 đề án trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV, trên cơ sở kết quả đánh giá 01 năm thực hiện, xây dựng kế hoạch triển khai trong năm 2017 để tổ chức thực hiện ngay từ tháng đầu năm. Triển khai kế hoạch và đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017.

6. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch hiệu quả cây trồng vụ Đông, đi đôi với đi cơ sở, đến người dân để kiểm tra, nắm bắt cụ thể và đánh giá hiệu quả sản xuất, hỗ trợ việc tiêu thụ nông sản cho nhân dân; chuẩn bị chu đáo giống, vật tư phục vụ sản xuất vụ Xuân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động phòng, chống thiên tai, cháy rừng; dự trữ thức ăn, phòng chống rét cho gia súc. Đảm bảo cung cấp rau quả, thực phẩm cho nhu cầu nhân dân và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

7. Chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư, rà soát đánh giá các dự án đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải, Khu thương mại công nghiệp Kim Thành. Đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, phòng chống cháy nổ trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

8. Tổ chức hội nghị gặp gỡ, khen thưởng doanh nghiệp 2017; tiếp tục xúc tiến đầu tư, hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng Aquiten (Cộng hòa Pháp); triển khai hợp tác với thành phố Gyeongsan (Hàn Quốc); hợp tác với EVN về đầu tư điện nông thôn; hợp tác với VNPT, Viettel về xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh,...;

9. Tập trung kiểm tra và chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải ngân vốn XDCB; tiếp tục đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm; tháo gỡ khó khăn và triển khai các dự án của Tập đoàn Sun group, Bitexco và một dự án đầu tư khác của doanh nghiệp đang trong quá trình nghiên cứu, triển khai các thủ tục đầu tư. Đẩy mạnh triển khai công tác GPMB các công trình, dự án; phối hợp, đôn đốc Cục Hàng không hoàn chỉnh qui hoạch chi tiết các khu chức năng Cảng hàng không Lào Cai phù hợp với điều chỉnh cục bộ qui hoạch; đôn đốc xúc tiến Liên doanh nhà thầu triển khai công tác chuẩn bị để triển khai dự án Đường nối cao tốc đi Sa Pa; đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai ...

10. Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu; chỉ đạo giải quyết kịp thời các thủ tục cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện  thuận lợi cho các DN xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu quốc tế cũng như  các CK phụ, lối mở. Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, dịch bệnh, buôn bán, vận chuyển gia cầm, thực phẩm nhập khẩu và trong thị trường nội địa; kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm hoạt động buôn bán pháo nổ, đồ chơi bạo lực trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Quyết định 40/2016/QĐ-TTg ngày 22/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng Khu KTCK Lào Cai.

11. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch dịp Tết Nguyên đán  và Lễ hội xuân Đinh Dậu 2017. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 22/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030. Triển khai các nội dung, hoạt động  của Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc, trong đó chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2017. 

12. Đôn đốc thu NSNN trên địa bàn theo kế hoạch năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm; triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 về các loại phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015; tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất công. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách theo kế hoạch; đảm bảo chi các khoản lương, thưởng, chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn. Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại đảm bảo nguồn tiền phục vụ nhu cầu các tổ chức, cơ quan và nhân dân trong tỉnh.

13. Tiến hành họp Ban chỉ đạo triển khai Chương trình nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững; Họp Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng để triển khai nhiệm vụ năm 2017; Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

14. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, lao động việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, trao quà, cấp gạo cứu đói có các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo dịp Tết và thời gian giáp hạt đầu năm 2017.

15. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh và thi đua thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2017.

Nguồn: Báo cáo số 09/BC-UBND

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 4,939
  • Tất cả: 421,995
Đăng nhập