Công tác đăng ký doanh nghiệp tháng 01/2017
New Page 1

1- Đăng ký thành lập doanh nghiệp:

- Thành lập mới doanh nghiệp là: 20 với tổng vốn 328 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp giải thể là 05 doanh nghiệp;

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng là 20 đơn vị;

- Thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN cho 33 DN.

- Lũy kế số doanh nghiệp còn hoạt động trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia là 3.618 (tính đến hết 18/01/2017) doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 52.453,59 tỷ đồng.

2- Đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD và địa điểm kinh doanh:

- Thành lập mới 57 đơn vị trực thuộc, trong đó: VPĐD 0; chi nhánh 01; địa điểm kinh doanh 56;

- Số đơn vị trực thuộc giải thể là 02 CN;

- Số đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng là 05 đơn vị;

- Thực hiện đăng ký thay đổi cho 118 đơn vị, bằng 241% so với cùng kỳ (2015).

- Lũy kế số đơn vị trực thuộc còn hoạt động trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia là 1.070 đơn vị; trong đó: VPĐD 117; chi nhánh 358; địa điểm kinh doanh 595


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 4,944
  • Tất cả: 422,000
Đăng nhập