Hội nghị tập huấn công tác chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 23 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (Sở Kế hoạch và Đầu tư được ủy quyền chủ trì Hội nghị). Thành phần và số lượng dự Hội nghị: Thành viên và tổ giúp việc BCĐ đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ giúp việc các sở, ban,ngành (dự kiến có đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020); Lãnh đạo và trưởng các phòng, ban thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020. Hội nghị cung cấp, chuyển tải đầy đủ các văn bản, tài liệu thông tin về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Nội dung của Hội Nghị, các đại biểu được phổ biến các nội dung: (1) Quán triệt Hội nghị cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh (Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 06/12/2016); (2) Nội dung Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập; (3) Xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa; (4) Quy trình cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập; (5) Giới thiệu về Công ty Cổ phần; (6) Chính sách, quy định, văn bản hướng dẫn của các Sở, ngành (Nội vụ, Tài chính, Lao động – TB & XH, Tài nguyên và Môi trường) liên quan đến liên quan đến tổ chức cán bộ, tài chính, lao động,trụ sở và việc làm khi đơn vị sự nghiệp cổ phần hóa. (7) Thảo luận và giải đáp ý kiến của các đại biểu: Các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến tập trung vào một nội dung: (1) Đơn vị mới thành lập năm 2010 và đến nay chưa có một nguồn thu nào, Bộ có văn bản không chuyển đổi thành công ty cổ phần; (2) Trụ sở đơn vị sau khi cổ phần hóa, hiện nay đơn vị không có trụ sở riêng và trụ sở hiện tại nằm trong trụ sở hợp khối; (3) Khó khăn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật ngắn hạn và dài hạn trong lĩnh vực phát triển thuỷ sản trên địa bàn tỉnh sau cổ phần hóa; (4) Khó khăn bán cổ phần do tài sảnhiện nay của một số đơn vị lớn; Tham gia giải đáp: Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở (Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động –TB & XH) giải đáp cụ thể cho các đại biểu,đơn vị. Đưa tin về Hội nghị: Báo Lào Cai đăng và đưa tin trên báo điện tử (baolaocai.vn); Đài Phát thanh -Truyền hình đưa tin trên chuyên mục của nhà đài. Các đơn vị tham dự Hội nghị cho rằng công tác chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là vấn đề mới, việc cập nhật văn bản, thông tin chưa được đầy đủ nên còn nhiều bỡ ngỡ,chưa hiểu sâu về việc cổ phần hóa..., nay được tiếp cận đầy đủ thông tin tài liệu để nghiên cứu.

Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội, giảm biên chế sự nghiệp, đồng thời cung cấp dịch vụ công cho xã hội tốt hơn; nhất là trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Sau Hội nghị tập huấn các các ngành, đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập đến toàn thể đảng viên, cán bộ, người lao động trong đơn vị, nhằm tạo sự đồng thuận, nhất là đối với người lao động.

Nguyễn Duy Hải - Phó Giám đốc Sở
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 493
  • Trong tuần: 4,819
  • Tất cả: 381,890
Đăng nhập