Lấy ý kiến tham gia dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) tỉnh Lào Cai
Thực hiện Văn bản số 5967/UBND-TH ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) tỉnh Lào Cai. Để các nội dung đánh giá kết quả thực hiện, các định hướng phát triển cũng như các số liệu trong bản Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 được đầy đủ, chính xác; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý cho dự thảo Kế hoạch (theo file đính kèm).
- Văn bản đề nghị tham gia ý kiến: 1602171534507239VBdenghithamgiaykien.doc
- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020: 1602171534596709KHphattrienkinhtexahoi2016-2020.doc
- Biểu Kế hoạch: 1602171540030399BieuKH5nam.xls
Tin khác
1 2 3 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 497
  • Trong tuần: 5,692
  • Tất cả: 403,341
Đăng nhập