Lào Cai 27° - 29°

Quyết định số 26/QĐ-SKH ngày 09/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Công bố công khai dự toán chuyển...

Văn bản số 365/SKH-KTN ngày 08/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung nội dung Điều 7 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của HĐND tỉnh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập