Lãnh đạo Sở

Giám đốc Sở

- Họ và tên: Phan Trung Bá

- Sinh ngày: 15/8/1973

- Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

- Nơi thường trú: Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

- Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị

- Số điện thoại: 0913 360 028

- Thư điện tử: ptba-skhdt@laocai.gov.vn

 

Phó Giám đốc Sở

- Họ và tên:Hoàng Việt Hồng

- Sinh ngày:20/04/1974

- Giới tính: Nam

- Dân tộc:Tày

- Quê quán: Xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- Nơi thường trú: Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

- Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị

- Số điện thoại:0988 887 689

- Thư điện tử: hvhong-skhdt@laocai.gov.vn

Phó Giám đốc Sở

- Họ và tên: Nguyễn Việt Cường

- Sinh ngày: 01/4/1979

- Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

- Nơi thường trú: Phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

- Chức vụ hiện nay:Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị

- Số điện thoại: 0912 161 411

- Thư điện tử: nvcuong-skhdt@laocai.gov.vn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 189
  • Trong tuần: 2,156
  • Tất cả: 1,128,973
Đăng nhập