Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2021 tăng 14,7% so với tháng 10/2021
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Trong tháng 11/2021, các Bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2021 ước tính đạt 48,5 nghìn tỷ đồng giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý 8 nghìn tỷ đồng giảm 18,8%; vốn địa phương quản lý 40,5 nghìn tỷ đồng giảm 11,6%. Tính chung 11 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 367,7 nghìn tỷ đồng bằng 73,8% kế hoạch năm và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 63,6 nghìn tỷ đồng bằng 75,9% kế hoạch năm và giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2020; Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 304,1 nghìn tỷ đồng bằng 73,4% kế hoạch năm và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020 gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 203,4 nghìn tỷ đồng bằng 70% và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 84,6 nghìn tỷ đồng bằng 79,2% và giảm 9%; Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 16,1 nghìn tỷ đồng bằng 95,2% và giảm 9,9%.

Theo báo cáo, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,46 tỷ USD tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Bao gồm, vốn đăng ký cấp mới có 1,577 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 14,06 tỷ USD giảm 31,8% về số dự án và tăng 3,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 6,28 tỷ USD chiếm 44,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 5,32 tỷ USD chiếm 37,8%; các ngành còn lại đạt 2,46 tỷ USD, chiếm 17,6%.

Trong số 68 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 11 tháng năm 2021, Xinh-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 5,35 tỷ USD chiếm 38,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nhật Bản 2,71 tỷ USD chiếm 19,3%; Trung Quốc 1,63 tỷ USD chiếm 11,6%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 1,56 tỷ USD chiếm 11,1%; Hàn Quốc 1,06 tỷ USD chiếm 7,5%; Hoa Kỳ 371,6 triệu USD chiếm 2,6%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 877 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 8,02 tỷ USD tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,78 tỷ USD chiếm 57,9% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 5,58 tỷ USD chiếm 25,3%; các ngành còn lại đạt 3,72 tỷ USD chiếm 16,8%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 3.466 lượt với tổng giá trị góp vốn 4,38 tỷ USD giảm 33% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 1.400 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 2,61 tỷ USD và 2.066 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1,77 tỷ USD. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,24 tỷ USD chiếm 28,4% giá trị góp vốn; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 982,7 triệu USD chiếm 22,4%; ngành còn lại 2,16 tỷ USD chiếm 49,2%./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 372
  • Trong tuần: 2,703
  • Tất cả: 1,287,850
Đăng nhập