Sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội
Toàn cảnh Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV. Ảnh: quochoi.vn

Việc xây dựng, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phòng chống, dịch bệnh COVID-19; cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện sửa đổi, bổ sung một số quy định tương đối độc lập (về nguyên tắc, khi sửa đổi, bổ sung thì không đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan khác) nên bảo đảm được tính hệ thống, thống nhất của hệ thống pháp luật; phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho các bộ, địa phương gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát khi thực hiện.

Cụ thể, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công với mục tiêu tăng cường phân quyền, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh lãng phí thời gian, nguồn lực, tinh giản quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 03 Điều của Luật Đầu tư công.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư nhằm tiếp tục phân quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án PPP sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân, tăng cường vai trò và trách nhiệm của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Điều 2 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Liên quan đến Luật Đầu tư, cần thiết sửa đổi, bổ sung với mục tiêu tăng cường phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị cho các địa phương, Điều 3 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Liên quan đến Luật Đấu thầu, việc sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, thúc đẩy giải ngân, đưa dự án hoàn thành đúng thời hạn, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ, xây lắp trong các dự án ODA, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Điều 4 dự thảo Luật.

Dự thảo Luật gồm 10 điều: 08 điều sửa đổi, bổ sung một số quy định của 08 luật hiện hành, 01 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp và 01 điều quy định về hiệu lực thi hành./.

 

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 159
  • Trong tuần: 2,344
  • Tất cả: 1,233,038
Đăng nhập