Muc tieu phat trien kinh te-xa hoi tinh Lao Cai giai doan 2021-2025 hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai đề mục tiêu về cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 10,5%; Công nghiệp-xây dựng chiếm 45%; Dịch vụ chiếm 44,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)