Hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên thảo luận.

Dự phiên thảo luận tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đại biểu Quốc hội đang công tác tại tỉnh Lào Cai; llãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Dự thảo luật gồm 10 điều, nhằm mục tiêu tăng cường phân quyền cho các địa phương trong hoạt động đầu tư, đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; hoạt động quản trị doanh nghiệp, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; quá trình tổ chức thi hành án đối với trường hợp người phải thi hành án có tài sản ở nhiều nơi, góp phần tăng tỷ lệ thi hành án về tiền, tạo điều kiện rút ngắn thời gian, giảm bớt các chi phí và xử lý hiệu quả tài sản thi hành án.

Đại biểu Sùng A Lềnh phát biểu ý kiến thảo luận.

Phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cơ bản đồng tình với tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Đại biểu khẳng định: Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Để hoàn thiện dự thảo Luật, đại biểu Sùng A Lềnh đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu bổ sung một số nội dung của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Cụ thể:

Về nội dung Luật Đầu tư: Về mở rộng phạm vi dự án chấp thuận chủ trương đầu tư: Khoản 1, Điều 32, Luật Đầu tư năm 2020 quy định các trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh. Tuy nhiên, có một số dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất như dự án chợ, dự án thương mại - dịch vụ thuộc khu di tích văn hóa, dự án xử lý rác thải, cấp nước… là nhóm dự án phải thực hiện đấu giá, đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư và không thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư nên rất khó cho cơ quan nhà nước trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quản lý việc thực hiện đầu tư dự án do nội dung đầu tư không được quy định cụ thể, rõ ràng. Do vậy, đại biểu đề nghị xem xét, sửa đổi khoản 1, Điều 32, Luật Đầu tư theo hướng mở rộng phạm vi các dự án như trên vào trường hợp phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với việc giao đất, cho thuê đất trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư, đại biểu Sùng A Lềnh nêu: Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư quy định trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá không thành theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, pháp luật mới chỉ quy định về quy trình giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu giá, đấu thầu, chưa hướng dẫn quy trình giao đất cho nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho quá trình lựa chọn nhà đầu tư trên toàn quốc. Đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành quy định hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện (phương án 1: Hướng dẫn cơ chế giao đất trong Nghị định 31/2021/NĐ-CP tương tự Nghị định 25/2020/NĐ-CP; phương án 2, bổ sung cơ chế giao đất trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư tại Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

Về xử lý đất và tài sản gắn liền với đất sau khi chấm dứt dự án đầu tư: Điều 48 Luật Đầu tư quy định các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Trong đó, trừ dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai thì các trường hợp khác thực hiện xử lý tài sản đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ  bổ sung Điều 15b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, cơ chế, hình thức giao đất cũng như việc triển khai thực hiện dự án đối với người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể tại Luật Đầu tư, Luật Đất đai. Đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành quy định hướng dẫn để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư: Về cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu đối với dự án đầu tư PPP: Điều 82 Luật quy định cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu được sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương đối với dự án Trung ương quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, giao cho UBND các tỉnh là cơ quan có thẩm quyền và chỉ có vốn góp nhà nước bằng nguồn ngân sách địa phương. Khi đó việc quy định cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu nêu trên là chưa phù hợp. Do vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét, tháo gỡ để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.
Về quyết toán chi phí lãi vay ngoài thời gian thực hiện hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư: Luật và các quy định hiện hành chỉ có quy định về xác định lãi vay trong thời gian xây dựng và được tính trong tổng mức đầu tư của dự án, chưa có quy định cụ thể về việc xác định chi phí lãi vay khi vận hành dự án; chưa có quy định cụ thể về việc quyết toán chi phí lãi vay. Do vậy, đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị Quốc hội, Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính quy định, hướng dẫn thực hiện việc xác định chi phí lãi vay ngoài thời gian xây dựng dự án.

Buổi chiều 10/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục tham gia phiên thảo luận trực tuyến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 2,283
  • Tất cả: 1,232,977
Đăng nhập