Lào Cai 27° - 28°
Lĩnh vực
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 61/2020/QH14
Ngày ban hành 17/06/2020
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Trích yếu nội dung Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm luat-dau-tu-2020.doc