Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; cắt giảm TTHC, chi phí tuân TTHC và các quy định có liên quan.

Kế hoạch rà soát TTHC năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm các nội dung: xây dựng kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2022 của Bộ trình Lãnh đạo Bộ ban hành; Tiến hành rà soát các thủ tục, quy định hành chính; Rà soát, so sánh, đánh giá các quy định liên quan thông qua biểu mẫu đánh giá độc lập; Tổng hợp, báo cáo về nội dung kiến nghị sửa đổi quy định liên quan đến TTHC; Tổ chức họp tham vấn; Xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC, lấy ý kiến các đơn vị liên quan; Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp và hoàn thiện dự thảo Quyết định và Phương án đơn giản hóa kèm theo Quyết định trình Bộ trưởng xem xét; Thể chế hóa các phương án đơn giản hóa TTHC trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì soạn thảo, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Danh mục các TTHC cần rà soát năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm 03 nhóm: nhóm thủ tục về đấu thầu; nhóm thủ tục về thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các nhóm thủ tục hành chính trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2022 (nếu có).

Trong đó, nhóm đấu thầu gồm 05 thủ tục về đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư; Thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Chấm dứt hoặc tạm ngừng tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Khôi phục việc tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và nhóm các thủ tục hành chính về cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Nhóm thủ tục về thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm 03 nhóm thủ tục: nhóm các thủ tục về đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Nhóm các thủ tục về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nhóm các thủ tục về tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 123
  • Trong tuần: 1,001
  • Tất cả: 1,304,381
Đăng nhập