Lĩnh vực
Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 108/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/08/2018
Ngày hiệu lực 10/10/2018
Trích yếu nội dung Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NGHI DINH 108.docx
Văn bản mới