Lĩnh vực
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
122/NĐ-CP 15/10/2020 Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp Tải về
02/2019/TT-BKHĐT 08/01/2019 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Tải về
108/2018/NĐ-CP 23/08/2018 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Tải về
120/2016/NĐ-CP 23/08/2016 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí (hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017) Tải về
96/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Tải về
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Tải về
68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Tải về
67/2014/QH13 26/11/2014 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Tải về
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH