Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025
Số ký hiệu văn bản 133/KH-UBND
Ngày ban hành 23/03/2021
Ngày hiệu lực 23/03/2021
Trích yếu nội dung Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 133KH2021.pdf