Kế hoạch triển khai thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khi hậu trên địa bàn Tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 79/KH-UBND
Ngày ban hành 17/02/2021
Ngày hiệu lực 17/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khi hậu trên địa bàn Tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 79KH2021.pdf