Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 150/KH-UBND
Ngày ban hành 31/03/2021
Ngày hiệu lực 31/03/2021
Trích yếu nội dung Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 150KH2021.pdf