Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 936/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/03/2021
Ngày hiệu lực 24/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 936QĐ2021.pdf