Tổng số: 4059
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1969/UBND-VX 14/05/2021
V/v tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19.
Lượt xem: 14
1608/QĐ-UBND 14/05/2021
Bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 17
1885/UBND-NLN 13/05/2021
V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021
Lượt xem: 18
227/KH-UBND 13/05/2021
Cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 30
226/KH-UBND 12/05/2021
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021
Lượt xem: 23
1928/UBND-KT 12/05/2021
triển khai thực hiện Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Lượt xem: 19
225/KH-UBND 12/05/2021
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 177
1558/QĐ-UBND 12/05/2021
Về việc khen thưởng sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 22
1559/QĐ-UBND 12/05/2021
Về việc kiện toàn Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 24
1561/QĐ-UBND 12/05/2021
V/v phê duyệt danh sách viên chức ngành Y tế hưởng chính sách đãi ngộ năm 2021
Lượt xem: 25
12345678910...