Lào Cai 16° - 19°
10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 01 năm 2018
(MPI) - Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 01/2018, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 15.426 doanh nghiệp, trong đó: Có 10.839 doanh nghiệp thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong tháng là 316.361 tỷ đồng, bao gồm: Số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 98.272 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 218.089 tỷ đồng với 3.522 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.
Biểu đồ tình hình doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tháng 01/2018.
Ảnh: MPI

Trong tháng 01/2018, số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017 tiếp tục tập trung cao ở loại hình công ty cổ phần là 47.433 tỷ đồng, chiếm 48,3%, tiếp đó là loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 32.443 tỷ đồng, chiếm 33%, loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 18.191 tỷ đồng, chiếm 18,5%, loại hình doanh nghiệp tư nhân có 205 tỷ đồng, chiếm 0,2%, loại hình công ty hợp danh có số vốn đăng ký mới thấp nhất so với các loại hình khác là 1 tỷ đồng, chiếm 0,001%.

Về số vốn đăng ký trong khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước với 35.926 tỷ đồng, chiếm 36,6%, đứng thứ hai là Đồng bằng Sông Hồng có 31.978 tỷ đồng, chiếm 32,5%, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 15.541 tỷ đồng, chiếm 15,8%, Đồng bằng Sông Cửu Long có 7.669 tỷ đồng, chiếm 7,8%, Trung du và miền núi phía Bắc có 5.713 tỷ đồng, chiếm 5,8% và Tây Nguyên có 1.445 tỷ đồng, chiếm 1,5%.

Về số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy có 3.805 doanh nghiệp, chiếm 35,1%. Xây dựng có 1.378 doanh nghiệp, chiếm 12,7%, công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.320 doanh nghiệp, chiếm 2,2%, khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 799 doanh nghiệp, chiếm 7,4%;...

Về số vốn đăng ký xây dựng là ngành có số vốn đăng ký mới nhiều nhất với 20.615 tỷ đồng, chiếm 21%, tiếp đến là ngành Kinh doanh bất động sản 17,9% (17.562 tỷ đồng) và Bán buôn; bán lẻ; sữa chữa ô tô, xe máy 17,5% (17.174 tỷ đồng);...

Trong tháng 01/2018, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 4.587 doanh nghiệp, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động có 1.805 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 39,4%, có 1.497 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 32,6%, có 544 doanh nghiệp tư nhân chiếm 11,9%, có 741 công ty cổ phần chiếm 16,2% và không có công ty hợp danh quay trở lại hoạt động.

Cũng trong tháng 01/2018, tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đều có xu hướng giảm trên cả nước so với cùng kỳ năm 2017, Tây Nguyên là khu vực có mức gia tăng duy nhất, tuy nhiên mức độ gia tăng cũng chỉ đạt ở mức thấp với 1,0%. Về tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trong tất cả các ngành đều có tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2017./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập