Lào Cai 27° - 29°
Lào Cai: 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023

Dưới đây là 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của tỉnh đạt được trong năm qua:

1. Kịp thời ban hành cơ chếchính sách, kế hoạch mang tính lâu dài, xuyên suốt

Dấu ấn nổi bật nhất là ngành Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành kịp thời trên 30 cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo điều hành quan trọng, có tính xuyên suốt, như: Quyết định phê duyệt “Chiến lược dữ liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý; Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 – 2025;… tạo môi trường pháp lý, thuận lợi cho việc chuyển đổi số, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội và động lực cho sự phát triển của địa phương.

1-hn-cds-2023-235.jpg
Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị Chuyển đổi số tại tỉnh Lào Cai.

2. Lào Cai là tỉnh đầu tiên ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Năm 2023 được xác định là năm “Dữ liệu số”, Lào Cai đã xây dựng Chiến lược dữ liệu như một bản quy hoạch tổng thể về dữ liệu của tỉnh Lào Cai triển khai từ nay đến 2025, tầm nhìn đến 2030. Chiến lược dữ liệu của tỉnh được xây dựng nhằm khai phá tiềm năng của dữ liệu để phục vụ tốt hơn cho hoạt động của cơ quan chính quyền tỉnh, cung cấp dịch vụ thân thiện, hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Việc xây dựng chiến lược dữ liệu được chia thành hai giai đoạn với các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu 100% dữ liệu cơ bản nhất tạo nền tảng cho chính quyền số được hoàn thành và chia sẻ, bao gồm dữ liệu gắn với con người (dân cư, bảo hiểm, y tế và an sinh xã hội...); dữ liệu gắn với cơ quan, tổ chức (doanh nghiệp, tài chính…); dữ liệu gắn với tài nguyên (đất đai, khoáng sản…). Phấn đấu 100% dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước được chia sẻ qua nền tảng chia sẻ, dữ liệu dùng chung (LGSP) của tỉnh; 95% kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giấy tờ do cơ quan Nhà nước ban hành được lưu trữ trong kho dữ liệu số của tỉnh, được chia sẻ và sử dụng lại trong các thủ tục hành chính, hoạt động hành chính và sử dụng thay thế hoàn toàn bản giấy…

2du-lieu-so-lc-3552.jpg

Chiến lược dữ liệu được xây dựng phù hợp với tầm nhìn và định hướng của quốc gia về phát triển dữ liệu số; tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về quản lý và phát triển dữ liệu số.

3. Lào Cai là tỉnh đầu tiên hoàn thành việc ban hành danh mục, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông

Năm 2023, tỉnh Lào Cai đã thực hiện đồng bộ việc đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công cho cả 3/3 đơn vị sự nghiệp trong ngành (Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông). Cả 3 đơn vị sự nghiệp trong ngành đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên. Riêng đối với lĩnh vực CNTT hiện đã ban hành 111 định mức, 247 đơn giá cụ thể. Báo Lào Cai là cơ quan báo Đảng địa phương đầu tiên trong cả nước được thực hiện cơ chế Nhà nước đặt hàng thông tin tuyên truyền thiết yếu. Sau 1 năm thực hiện đặt hàng, cơ chế này có nhiều ưu điểm, giúp tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc mà nhiều cơ quan báo chí đang gặp phải, nhất là về biên chế, tài chính, nâng cao tính chủ động của đơn vị trong việc sử dụng các nguồn lực để phục vụ hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng tờ báo. Việc đặt hàng trong lĩnh vực báo chí được gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền của tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

 
3-ra-mat-blc-4494.jpg

4. Lào Cai phê duyệt danh mục sản phẩm đặc trưng chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025

Với quan điểm xuyên suốt của tỉnh về chuyển đổi số là “Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; người dân và doanh nghiệp là mục tiêu, động lực để chuyển đổi số”, tỉnh Lào Cai đã phê duyệt danh mục sản phẩm đặc trưng chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, có 25 sản phẩm đặc trưng chuyển đối số đã được triển khai thực hiện, gồm: Chính sách hỗ trợ chuyển đổi số; Chiến lược dữ liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển đô thị thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án nâng cao năng lực số cho học sinh theo chuẩn quốc tế; Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, địa phương cấp huyện, cấp xã; thuê trung tâm dữ liệu tỉnh dựa trên công nghệ điện toán đám mây; Hệ thống thông tin quản lý kho dữ liệu, dữ liệu mở; Cổng dịch vụ công trực tuyến khối đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; triển khai trợ lý ảo đối với cán bộ, công chức, viên chức; phát triển hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; nền tảng quản lý dữ liệu các cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; hệ thống thông tin quản lý hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng nền tảng số về cơ sở dữ liệu cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội toàn tỉnh;…

4cong-thong-tin-dn-474.jpg
Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những sản phẩm đặc trưng chuyển đổi số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 – 2025.

5. Ra mắt ứng dụng Lào Cai số trên nền tảng Zalo

Nhằm đơn giản hóa thao tác sử dụng, giúp người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận các tiện ích công do chính quyền cung cấp, ngày 6/10, tỉnh Lào Cai cho ra mắt ứng dụng mini app “Lào Cai số” trên nền tảng công nghệ Zalo.

Với quan điểm người dân ở đâu, chính quyền ở đó, trên cơ sở hơn 400 nghìn người dân Lào Cai sử dụng zalo, ứng dụng đã cung cấp thêm một kênh tương tác thân thiện giữa người dân và chính quyền. Ứng dụng Lào Cai số trên zalo mini app với các tính năng như quét mã QR, giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin hồ sơ, tin tức,..; theo dõi tình hình thời tiết hiện tại trên toàn bộ tỉnh Lào Cai với thời gian thực; theo dõi lịch cắt điện với đầy đủ thời gian, địa điểm cắt điện; đọc báo, theo dõi tin tức từ Báo Lào Cai điện tử, Cổng thông tin của tỉnh và theo dõi truyền hình, lịch phát sóng; theo dõi tin tức du lịch, địa điểm du lịch, tour du lịch trên tỉnh Lào Cai; theo dõi tin tức từ nền tảng học trực tuyến One Touch; giúp nhập hồ sơ, thực hiện gửi hồ sơ, sau đó người dùng tra cứu kết quả hồ sơ theo mã hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và người dân có thể thực hiện việc gửi phản ánh, đồng thời theo dõi kết quả phản ánh sau khi gửi…

5app-lc-so-865.jpg

Ứng dụng Lào Cai số sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân đối với các phần mềm chuyển đổi số, tạo đột phá trong hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho người dân, đáp ứng nhu cầu của công dân giao tiếp với chính quyền trên môi trường số tiện lợi, hướng tới hoàn thiện Công dân số trên địa bàn tỉnh.

6. Báo chí truyền thông Lào Cai đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển của tỉnh

Với phương châm “Người dân ở đâu thông tin tới đó”, Lào Cai chú trọng đầu tư phát triển các kênh thông tin chính thức trên các nền tảng số, tạo ra nhiều tiện ích cho người dân trong việc tiếp cận và lan tỏa thông tin. Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh Lào Cai đã phát triển, phân phối nội dung trên 4 nền tảng mạng xã hội chính là Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok. Đồng thời tăng cường sản xuất các tác phẩm báo chí số như: E-magazine; video; Podcasts; Infographic, đa phương tiện. Nội dung các sản phẩm báo chí số chất lượng cao tập trung vào các vấn đề về truyền thông chính sách; hoạt động nổi bật; quảng bá văn hóa, du lịch; các vấn đề thời sự được Nhân dân quan tâm,... thu hút được sự quan tâm của công chúng.

 
6san-pham-bc-1263.jpg
Báo Lào Cai chú trọng phát triển sản phẩm báo chí số chất lượng cao, đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả.

Các hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin điện tử được triển khai mạnh mẽ nhằm “Kết nối Lào Cai với thế giới”. Trong năm 2023, hình ảnh Lào Cai được xuất hiện thường xuyên trên các báo Trung ương với khoảng gần 6.000 tin, bài/chủ đề. 3 Fanpage của Lào Cai (Fanpage UBND tỉnh Lào Cai, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình Lào Cai) trên mạng xã hội Facebook được cấp tích xanh đã trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân tiếp cận và khai thác thông tin. Nhờ lan tỏa thông tin mà Lào Cai được biết đến là điểm đến thân thiện, ổn định, năng động và phát triển, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư và du khách.

Với phương châm “Hướng về cơ sở”, năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động Ngày sách và Văn hóa đọc tại địa phương; triển khai hệ thống thư viện điện tử- thư viện số Vietbiblio với mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc về cơ sở, mang ánh sáng tri thức đến với người dân, học sinh vùng sâu, vùng xa, góp phần lan tỏa phong trào đọc sách trong nhà trường và cộng đồng.

7. Tăng hợp tác - Cùng tiến bộ

Đó là mục tiêu xuyên suốt được đặt ra trong các chương trình phối hợp, hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các ngành, địa phương trong tỉnh và các tỉnh bạn. Trong năm 2023, Sở đã triển khai kế hoạch hợp tác về chuyển đổi số với Bộ Thông tin và Truyền thông; hợp tác về thông tin và truyền thông 3 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu và Yên Bái; hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, chuyển đổi số với huyện Văn Bàn, Bắc Hà, Bảo Yên, Bảo Thắng, thành phố Lào Cai; chia sẻ kinh nghiệm trong việc đặt hàng đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông với các tỉnh: Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nam,…

7hoptac-8911.jpg
Tỉnh Lào Cai và tỉnh Thái Nguyên trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin – truyền thông.

8. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị có tổng số TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý cao nhất so với các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Trong năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 17 TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

Để có thể số hóa các quy trình công việc, Sở đã ban hành danh mục 215 quy trình nội bộ, trong đó: 101 quy trình thuộc chức năng, nhiệm vụ của văn phòng; 14 quy trình thuộc chức năng, nhiệm vụ của thanh tra; 29 quy trình thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính; 55 quy trình thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin; 16 quy trình thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Đến nay, đã có 19/215 quy trình được ban hành.

8tthc-noi-bo-9669.jpg
Các quy trình TTHC nội bộ được đăng tải công khai trên Cổng TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông.

9. Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2023 - 2028: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Công đoàn Sở TT&TT đề ra mục tiêu là nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp điều hành của Ban Chấp hành Công đoàn Sở, xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy ý chí và sức mạnh đoàn kết của đoàn viên, CBCCVCLĐ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu thực hiện thành công chủ đề Đại hội Công đoàn Sở: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

 
9dhcd1-156.jpg
Ban Chấp hành Công đoàn Sở TT&TT tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

10. Các chương trình thiện nguyện hướng về cơ sở

Với tinh thần xung kích, hướng về cơ sở, trong năm 2023, các tổ chức, đoàn thể của Sở đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện tại 4 xã được phân công giúp đỡ (xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn; xã Tả Phời, thành phố Lào Cai; xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng; xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa). Trong đó nổi bật là các chương trình: Hỗ trợ người dân khai thông tin làm căn cước công dân và đăng ký, kích hoạt mã định danh điện tử; Chương trình Chuẩn hoá thuê bao di động, cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Ngày hội đọc sách; Trung thu cho em; Mùa đông ấm trên vùng cao;…. Tổng trị giá các suất quà đã trao là gần 500 triệu đồng.

10chuong-trinh-thien-nguyen-5212.jpg

Năm 2024, ngành Thông tin và Truyền thông Lào Cai tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khẳng định vai trò, vị trí của ngành trong việc đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập