Lào Cai 27° - 29°
LÀO CAI TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp tại Cổng thông tin điện tử: https://dbi.gov.vn và triển khai các hoạt động Đề án theo Quyết định 2158/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

anh tin bai

Cổng thông tin điện tử: https://dbi.gov.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tiếp tục triển khai các Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, trong đó tập trung: Thực hiện thống kê doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số tại địa phương; tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ công nghệ số cộng đồng để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp về chuyển đổi số và thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp; truyền thông chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập trong vòng 01 năm, hộ kinh doanh tại địa phương xây dựng thương hiệu số, hiện diện online tin cậy, an toàn với các dịch vụ số (website, email) sử dụng tên miền quốc gia “.biz.vn” (chương trình miễn phí thời hạn 02 năm kể từ thời điểm đăng ký sử dụng và thực hiện đến hết 2025, thông tin tại: https://dinhdanhso.tenmien.vn/); tham mưu ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện Đề án./.

Theo laocai.gov.vn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập