Giới thiệu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

Tên cơ quan: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LÀO CAI

Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0214 3840 034

Fax: 0214 3842 411

Hộp thư điện tử: contact-skhdt@laocai.gov.vn

Giới thiệu tổng quan:

 Chức năng, nhiệm vụ: Căn cứ Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

“Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư,gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Ban Giám đốc; Bộ máy giúp việc gồm: Văn phòng; Thanh tra; phòng Tổng hợp, Quy hoạch; phòng Kinh tế ngành; phòng Kinh tế đối ngoại; phòng Khoa giáo, Văn xã; phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; phòng Đăng ký kinh doanh.
image


Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 2,369
  • Trong tuần: 31,694
  • Tất cả: 3,075,746
Đăng nhập