Lào Cai 28° - 29°
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện Văn bản số 4065/UBND-TH ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung Danh mục văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lào Cai, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai” để triển khai theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ. Đồng thời thay thế Quyết định số 45/2010/QĐ-UBDN ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ít nhất 30 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Để dự thảo được ban hành đúng quy trình, có chất lượng, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu toàn văn Dự thảo Quyết định và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Nội dung góp ý đề nghị gửi về địa chỉ: Phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư, khuôn viên Khối 2, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 02143.840810/0915150525; Email: lhhoan-skhdt@laocai.gov.vn trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp, hoàn thiện tham mưu UBND tỉnh.

 

Văn bản xin ý kiến: CV LAY Y KIEN DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH.doc

Dự thảo: DU THAO QUY CHE THUC HIEN ND80.docx

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 1,904
  • Trong tuần: 16,399
  • Tất cả: 2,444,666
Đăng nhập