Lào Cai 16° - 17°
Hội thảo Phương án xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
(MPI) – Ngày 03/11/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo Phương án xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp do Thứ trưởng Đặng Huy Đông chủ trì. Tham dự Hội thảo có Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các đơn vị có liên quan.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Ngày 16/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với VCCI xây dựng và công bố Bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố, định kỳ hằng năm khảo sát, đánh giá, xếp hạng và công khai kết quả trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Theo Thông báo số 258/TB-VPCP ngày 29/8/2016 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2016-2020 và thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Tổng cục Thống kê phối hợp với VCCI và các đơn vị thuộc Bộ trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện công bố Bộ chỉ số về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Tổng cục Thống kê đã tiến hành nghiên cứu và tổ chức 2 cuộc hội thảo để tham khảo ý tưởng, xác định rõ nội hàm, tính khả thi và định hướng xây dựng các phương án tính Bộ chỉ số.

Qua phân tích, đánh giá, Tổng cục Thống kê cho rằng, việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với cấp tỉnh có tính khả thi cao do các tỉnh có phạm vi quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thống nhất, khả năng lượng hóa thông tin đánh giá mức độ và hiệu quả phát triển doanh nghiệp địa phương cao. Việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng các Bộ, ngành có tính khả thi thấp do phạm vi và tính chất ổn định của chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ khác nhau, việc xây dựng bộ chỉ số hằng năm đánh giá xếp hạng không phù hợp với các Bộ, ngành, không có đầy đủ nguồn thông tin và khó lượng hóa được các chỉ tiêu để đánh giá, xếp hạng.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Đại diện Tổng cục Thống kê cũng đưa ra danh sách bộ chỉ số và công thức tính mức độ phát triển doanh nghiệp dựa trên các nội dung về quy mô số lượng doanh nghiệp, quy mô và chất lượng lao động, tiềm lực tài chính và quy mô vốn, chất lượng và hiệu quả phát triển doanh nghiệp. Theo đó, đề xuất hai phương án xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cấp tỉnh hằng năm, bao gồm: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp; Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội hàm và phạm vi của bộ chỉ số; Tính khả thi của việc đánh giá, xếp hạng; Lựa chọn các phương án xây dựng bộ chỉ số; Xác định các chỉ số, chỉ tiêu và phương pháp tính, nguồn thông tin; Lộ trình thực hiện…

Thứ trưởng Đặng Huy Đông phát biểu kết luận Hội thảo. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Huy Đông đánh giá cao nỗ lực của Tổng cục Thống kê trong thời gian ngắn đã đưa ra khung nội dung cho việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp. Đây là hành động cụ thể của Chính phủ, đưa ra công cụ để đo lường hiệu quả hoạt động hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ. Qua đó, Thứ trưởng khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo hướng tổng hợp hai phương án nêu trên, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay./.

mpi.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập