Lào Cai 28° - 31°
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo dự thảo, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê là tập hợp các chỉ tiêu thống kê do Hệ thống thống kê tập trung thực hiện phục vụ quản lý chung của ngành Thống kê. Thông tư được áp dụng đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành Thống kê, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của ngành Thống kê; đáp ứng nhu cầu trao đổi, hợp tác thông tin với các tổ chức, cá nhân.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê gồm mã số, nhóm, tên chỉ tiêu; Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê gồm khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu và đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp, biên soạn.

Đối với Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê gồm: mã số, nhóm, tên chỉ tiêu gồm 3 chỉ tiêu Dân số, lao động việc làm (mã số 0101 đến 0103); 8 chỉ tiêu Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế (mã số 0201 đến 0208); 13 chỉ tiêu Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (mã số 0301 đến 0313); 3 chỉ tiêu Công nghiệp, thương mại, dịch vụ (mã số 0401 đến 0403); 3 chỉ tiêu Giáo dục (mã số 0501 đến 0503); 01 chỉ tiêu Y tế và chăm sóc sức khỏe (mã số (mã số 0601); 02 chỉ tiêu Văn hóa, thể thao và du lịch (mã số 0701, 0702); 6 chỉ tiêu Mức sống dân cư (mã số 0801 đến 0806); 4 chỉ tiêu Đặc điểm chung của xã (mã số 0901 đến 0904); 20 Nhóm chỉ tiêu phục vụ quản lý, điều hành của ngành thống kê (mã số 1001 đến 1020).

Đối với nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê gồm khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu và đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, biên soạn./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 847
  • Trong tuần: 3,181
  • Tất cả: 1,954,854
Đăng nhập