Lào Cai 19° - 21°
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2023
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Tại Phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023 cùng một số nội dung quan trọng khác, đề ra các giải pháp trọng tâm, đột phá thời gian tới; tạo chuyển biến thực chất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, cố gắng nhiều hơn, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết các công việc có hiệu quả để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, các yếu tố rủi ro gia tăng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; xử lý kịp thời, hiệu quả một khối lượng lớn các nhiệm vụ, công việc thường xuyên và đột xuất phát sinh, nhất là những vấn đề cấp bách; từng bước giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng kéo dài; triển khai thiết thực, hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, ký kết nhiều điều ước và thỏa thuận quốc tế...

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt của Chính phủ, sự đồng lòng, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước và đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, nhìn chung, kinh tế vĩ mô tháng 10 và 10 tháng cơ bản ổn định, xu hướng phục hồi ngày càng rõ nét trên cả 3 động lực về đầu tư, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nền kinh tế dần lấy lại đà tăng trưởng, quý sau tăng nhanh hơn quý trước, tháng sau tích cực hơn tháng trước; chủ động ứng phó, thích ứng hiệu quả hơn với những khó khăn, thách thức, bối cảnh, tình hình mới của thế giới và trong nước; tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức đặt ra còn lớn, phụ thuộc nhiều vào xu hướng, bối cảnh chung toàn cầu, nên khó có thể chuyển biến nhanh, tác động đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, đồng thời tạo sức ép lớn lên công tác quản lý, điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá, các cân đối lớn về NSNN, đầu tư, tiêu dùng, an sinh xã hội...

Do đó, cần bám sát tình hình, tiếp tục thực hiện linh hoạt, nhịp nhàng, đồng bộ các giải pháp, chính sách, cả ngắn hạn và dài hạn để tạo bứt phá ngay trong nội tại nền kinh tế, tận dụng cơ hội thị trường trong nước, quốc tế dịp cuối năm, thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), các động lực mới về kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn... nhằm phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo và ý kiến tại phiên họp. Các ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, trong tháng 10, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội.

Thủ tướng nhấn mạnh đến một số bài học kinh nghiệm và cho rằng, cần phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị; củng cố và phát huy đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy những thành quả đạt được, các bài học kinh nghiệm, hóa giải các khó khăn, thách thức, bám sát, nắm chắc tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, phản ứng chính sách kịp thời, chính xác, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong tháng 11, 12, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 và tạo đà thuận lợi cho năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu triển khai tích cực, hiệu quả các kết luận tại Hội nghị Trung ương 8, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Chủ động rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, nhất là những đề án, nhiệm vụ chưa thực hiện hoặc chậm thực hiện. Nghiên cứu, lựa chọn các nội dung, vấn đề lớn, quan trọng, cấp thiết, liên quan đến lĩnh vực của bộ, cơ quan, địa phương để đề xuất, đăng ký đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng năm 2024.

Để tiếp tục phục vụ tốt nhất Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành theo sát tình hình, chủ động chuẩn bị kỹ các nội dung thuộc lĩnh vực theo dõi để sẵn sàng báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong việc hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu; kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm triệt để các khoản chi. Bám sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả, nhất là trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán.

Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng về đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng. Đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ khu vực Nhà nước, có các giải pháp đột phá, tạo thuận lợi thu hút các nguồn lực đầu tư của toàn xã hội (đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và hợp tác công tư), trong đó đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc, có quy mô lớn, công nghệ cao.

Về xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, giữ vững, củng cố các thị trường truyền thống và tích cực mở rộng các thị trường mới. Đẩy nhanh đàm phán, ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE, các FTA với Brazil, Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)...

Về tiêu dùng, khai thác hiệu quả thị trường trong nước; thực hiện kích cầu tiêu dùng hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2024, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu…

Thủ tướng yêu cầu, cần tập trung tháo gỡ khó khăn để mở rộng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Theo đó, tập trung vào các giải pháp như tháo gỡ vướng mắc về thể chế, pháp lý; mở rộng thị trường cho các mặt hàng thế mạnh; đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục rườm rà, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận đất đai; tăng khả năng tiếp cận tín dụng; thực sự đồng hành với doanh nghiệp và người dân.

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn năm 2023. Khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, phấn đấu cơ bản phê duyệt xong các quy hoạch trong năm 2023; triển khai nhanh, hiệu quả các quy hoạch đã ban hành; phát huy hiệu quả các hội đồng điều phối vùng, thúc đẩy liên kết vùng gắn với tăng cường xúc tiến đầu tư.

Đồng thời, tập trung phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực chủ yếu; thúc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu; phát triển mạnh các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh thu hút du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh xúc tiến du lịch các thị trường trọng điểm; tích cực phục hồi, phát triển các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, phân cấp, phân quyền.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến các nhiệm vụ về y tế, giáo dục; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước; công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông chính sách./.

 

 
 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 2,021
  • Trong tuần: 25,231
  • Tất cả: 2,679,700
Đăng nhập