Lào Cai 16° - 18°
Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7/2023 tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7/2023 ước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 31,8%; vốn địa phương quản lý 47,7 nghìn tỷ đồng, tăng 27,6%.

Tính chung 7 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 291 nghìn tỷ đồng, bằng 41,3% kế hoạch năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 39,7% và tăng 12,3%). Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 54,1 nghìn tỷ đồng, bằng 40,6% kế hoạch năm và tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 236,9 nghìn tỷ đồng, bằng 41,5% kế hoạch năm và tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 163,3 nghìn tỷ đồng, bằng 39,5% và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 63,9 nghìn tỷ đồng, bằng 45,9% và tăng 10,9%. Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4% và tăng 3,8%.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/7/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 16,24 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng năm 2023 có 69 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 149,2 triệu USD, giảm 52,5% so với cùng kỳ năm trước; có 17 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 171,4 triệu USD, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 320,6 triệu USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 148,6 triệu USD, chiếm 46,3% tổng vốn đầu tư; thông tin và truyền thông đạt 109,3 triệu USD, chiếm 34,1%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 15,7 triệu USD, chiếm 4,9%.

Về thu, chi ngân sách nhà nước, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 7/2023 ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2023 ước đạt 1.016,1 nghìn tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 7/2023 ước đạt 158,4 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 957 nghìn tỷ đồng, bằng46,1%dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước./.

 

 
 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập