Lào Cai 19° - 21°
Bộ Kế hoạch và Đầu tư họp về công tác cải cách thủ tục hành chính
Thứ trưởng Trần Duy Đông phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MPI

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, công tác cải cách hành chính nói chung, trong đó có cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm. Tại Quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 01/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó đưa ra các ngành nghề kinh doanh, các thủ tục hành chính, nội dung cắt giảm, đơn giản hóa, lý do cắt giảm và kiến nghị thực thi.

Đồng thời, các thủ tục hành chính cần được chuyển đổi số, rút ngắn thủ tục xác thực, góp phần thúc đẩy Đề án 06. Đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần chung vào cải cách như cải cách thủ tục đầu tư kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, đăng ký kinh doanh, đầu tư ra nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Chánh Văn phòng Bộ Bùi Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MPI

Tại cuộc họp, ông Bùi Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Bộ đã trình bày tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, các hạn chế, khó khăn và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đến cuối năm 2023. Theo đó, năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện việc rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh và các biểu mẫu hướng dẫn quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-BKHĐT ngày 24/3/2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh với tổng số là 05 TTHC.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021 về việc triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết TTHC” và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021, Bộ đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý nhằm thúc đẩy cải cách TTHC, tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý; tiết kiệm thời gian, chi phí, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Về việc rà soát, công bố TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hoá TTHC nội bộ đã công bố. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2022-2025. Tiếp đó, ngày 20/7/2023 Bộ đã ban hành Quyết định số 1303/QĐ-BKHĐT về việc công bố TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tổng số 95 TTHC nội bộ đã được công bố.

Tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 227 TTHC, gồm: 65 TTHC cấp Trung ương, 138 TTHC cấp tỉnh, 21 TTHC cấp huyện và 03 TTHC cấp xã. Trong năm 2023, Bộ đã ban hành 02 Quyết định công bố TTHC với 24 TTHC, gồm 01 TTHC ban hành mới, 23 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực hộ kinh doanh và ODA.

Về nhiệm vụ ban hành và triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025, Bộ đã và đang triển khai việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC theo Kế hoạch số 753/KH-BKHĐT ngày 09/02/2021. Việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC tại Bộ tập trung chủ yếu đối với các TTHC lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài đối với kết quả giải quyết TTHC của các dự án đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, lũy kế đến tháng 9/2023, số hóa được 2.060 Giấy chứng nhận cho các dự án đầu tư ra nước ngoài.

Về tình hình tích hợp dịch vụ công của Bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp 62 TTHC, dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) gồm: 51 DVC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, 02 DVC thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, 02 DVC thuộc lĩnh vực hỗ trợ DNNVV, 07 DVC thuộc lĩnh vực đấu thầu. Các TTHC, DVCTT của Bộ được công bố tại Quyết định số 953/QĐ-BKHĐT ngày 24/4/2022 phê duyệt Danh mục DVCTT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022; Quyết định số 2314/QĐ-BKHĐT ngày 23/12/2022 công bố Danh mục DVCTT toàn trình, DVCTT một phần thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã trình bày về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị và các hạn chế, khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện để từ đó phối hợp, thống nhất đưa ra các giải pháp cho những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đến cuối năm 2023.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Duy Đông đánh giá cao các ý kiến, thông tin của các đơn vị tham dự đã góp phần nêu bật được những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận công nghệ thông tin với bộ phận chính sách để việc triển khai thực hiện được đồng bộ, kịp thời, công tác báo cáo được thống nhất. Đề nghị các đơn vị cần nhận thức về công tác cải cách hành chính là công tác diễn ra thường xuyên, nâng cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, tiếp tục rà soát các biểu mẫu, thủ tục hành chính, đứng trên góc độ người dân và doanh nghiệp giúp cho việc quản lý nhà nước mỗi ngày một tốt hơn, minh bạch hơn, nhanh hơn, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp./.

 

 
 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,811
  • Trong tuần: 25,021
  • Tất cả: 2,679,490
Đăng nhập