Lào Cai 16° - 18°
Bộ Kế hoạch và Đầu tư họp về xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Hợp tác xã
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết, nhu cầu hỗ trợ để cho khu vực kinh tế tập thể phát triển là rất lớn, trong khi đó tài sản, nguồn vốn còn rất hạn chế. Để cơ cấu lại nền kinh tế, hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể phát triển tốt hơn thì cần cụ thể hóa được các quy định vào Nghị định..

Dự thảo Nghị định được thiết kế gồm 06 Chương với 24 Điều, bao gồm: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Phân loại Hợp tác xã; Chương III: Chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Chương IV: Tài sản, tài chính của Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã; Chương V: Tổ chức thực hiện; Chương VI: Điều khoản thi hành.

Tham gia ý kiến, các đại biểu tập trung trao đổi các nội dung, ý kiến về dự thảo Nghị định liên quan đến Phạm vi điều chỉnh; Lĩnh vực và tiêu chí phân loại hợp tác xã; Phân loại quy mô hợp tác xã; Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị; Chính sách hỗ trợ tư vấn tài chính và đánh giá rủi ro; Chính sách hỗ trợ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Quy trình hỗ trợ; thời gian; vốn đầu tư công; nguyên tắc tiêu chí; đối tượng được hưởng chính sách ...

Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung đề nghị Cục Kinh tế Hợp tác tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Hợp tác xã với tinh thần trách nhiệm, cầu thị cao nhất nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, cải thiện tốt hơn, minh bạch hơn môi trường đầu tư kinh doanh cho tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, giúp thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể theo tinh thần của Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2023 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập