Lào Cai 28° - 30°
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ đối với các đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: MPI

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Trần Quốc Phương, Trần Duy Đông, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đỗ Thành Trung; Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 1, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Học; Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương Kiều Cao Chung và lãnh đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể và đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kế hoạch cụ thể về triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; góp phần giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác, đồng thời là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Bộ trưởng lưu ý, lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm và người ghi phiếu tín nhiệm.

Bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Cấp lãnh đạo phải có năng lực, trình độ xử lý nhiệm vụ chuyên môn, có khả năng đoàn kết và xử lý các vấn đề mới phát sinh, đáp ứng được yêu cầu mới đặt ra; quán triệt tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm vào công việc, chức trách, nhiệm vụ hàng ngày.

Bộ trưởng nhấn mạnh, cùng với việc lấy phiếu tín nhiệm, các cán bộ phải cụ thể hóa tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao; đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, các đại biểu là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Trần Duy Đông và Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ đối với các đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành theo nội dung đề ra./.

 

 
 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 1,568
  • Trong tuần: 16,063
  • Tất cả: 2,444,330
Đăng nhập