Lào Cai 24° - 25°
Hội nhập quốc tế tạo động lực cho kinh tế Việt Nam
Hội nghị cung cấp thông tin báo chí về hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí về hội nhập kinh tế quốc tế do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng 16/9, tại Hà Nội, ông Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, sau 35 năm đổi mới và hội nhập, Việt Nam đã tích cực, chủ động để mở rộng ra thị trường nước ngoài và từng bước khẳng định vai trò của mình trong nền kinh tế khu vực và quốc tế.

“Kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định. Những kinh nghiệm và nội lực tích luỹ được từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thời gian qua sẽ tiếp tục phát huy giá trị, tạo động lực cho Việt Nam trên con đường phát triển”, ông Minh nêu rõ.

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam bắt đầu từ rất sớm nhưng chủ yếu được đẩy mạnh sau khi Đảng ta phát động sự nghiệp đổi mới. Tới nay, tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng (năm 2021) xác định quá trình hội nhập quốc tế diễn ra trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh đến các lĩnh vực khác.

Văn kiện Đại hội XIII xác định quan điểm chỉ đạo “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội dung, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Thông tin tại hội nghị cũng cho thấy, trong tiến trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, đối với các quốc gia, hội nhập kinh tế quốc tế thực chất là sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình quốc tế đang thay đổi. Sự chuyển đổi hay đổi mới này là tự nguyện, nó xuất phát từ nhu cầu nội tại của mỗi nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng của các nước không chỉ là hướng đến hội nhập kinh tế quốc tế, mà đó còn là phương tiện để hướng tới đích là tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững, gia tăng chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, trên cơ sở nhu cầu nâng cao nhận thức và tăng cường kiến thức cho các cơ quan báo chí về hội nhập quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật những vấn đề mới, các thông tin chuyên sâu, những nội dung trọng tâm, tác động liên quan và định hướng của hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại Hội nghị, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã nghe những thông tin về các cam kết hội nhập quốc tế, cơ hội, thách thức, quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, địa phương, khi triển khai FTA thế hệ mới; triển khai các lĩnh vực dịch vụ theo cấc cam kết FTA thế hệ mới; nhưng lưu ý về xuất khẩu nông sản Việt Nam trong bối cảnh tham giá các Hiệp định FTA thế thế mới...

Nguồn: VOV

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 4,095
  • Trong tuần: 24,139
  • Tất cả: 2,417,530
Đăng nhập