Lào Cai 19° - 22°
Xây dựng Thông tư Quy định về việc lập, thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Thông tư được ban hành sẽ quy định về việc lập, thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn từ thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư; giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và các nguồn vốn khác của ngân sách nhà nước; quản lý thông tin, dữ liệu, theo dõi, đánh giá chương trình, nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Dự thảo Thông tư gồm 6 Chương, 30 Điều gồm Chương I: Quy định chung; Chương II: Lập, thẩm định, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm trên hệ thống; Chương III: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, Chương trình, Dự án đầu tư công; Chương IV: Chia sẻ và đồng bộ hóa dữ liệu và công khai thông tin tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước; Chương V: Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Chương VI: Điều khoản thi hành.

Dự thảo Thông tư được ban hành sẽ áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc lập, thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu hợp pháp của cá cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn dự phòng, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và các nguồn vốn khác của ngân sách nhà nước; lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư; quản lý và thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Dự thảo Thông tư được ban hành sẽ bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bãi bỏ các quy định liên quan đến việc lập, thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án trên các Hệ thống khác trước đây trái với các quy định tại Thông tư này.

Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 1,809
  • Trong tuần: 25,019
  • Tất cả: 2,679,488
Đăng nhập