Đẩy mạnh cải cách hành chính mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp

Cùng dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự phiên họp tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ baBan Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Ảnh: VGP

Nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành chính

Năm 2022, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Do vậy công tác cải cách hành chính đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; cải cách thủ tục hành chính thủ tục hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Năm 2022, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 2.358 quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý; đã cắt giảm 1.041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đến nay, đã có 53/63 địa phương thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Có trên 99% hồ sơ thủ tục hành chính được các bộ, ngành, địa phương giải quyết đúng hạn.

Trong năm, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tiếp tục đạt kết quả quan trọng. Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương; giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016; cả nước giảm 79.057 biên chế (chiếm tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016 - 2021); trong đó, các bộ, ngành là 5.510 người và địa phương là 73.547 người.

Năm 2022, tỷ lệ dịch vụ công có đủ điều kiện được đưa lên cung cấp trực tuyến mức độ 4 đạt 100%, tăng 4% so với năm 2021...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Lào Cai quan tâm xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

Tại tỉnh Lào Cai, công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện với 6 nội dung (cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số) theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP.

Cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Trong đó việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Nhiều cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin, phần mềm được triển khai, từng bước hình thành hệ sinh thái số, kết nối, chia sẻ, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia. Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung đồng bộ ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, minh bạch hóa thông tin, nâng cao sự hài lòng của người dân với các cơ quan nhà nước.

Tiếp tục chủ động, sáng tạo trong cải cách hành chính

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính, có đóng góp quan trọng vào thành công chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh VGP

Thủ tướng nhấn mạnh những ý nghĩa của công tác cải cách hành chính trong việc tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp, nền kinh tế, từ đó đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người dân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, băn khoăn, trăn trở cần sớm khắc phục và làm tốt hơn nữa. Một số mục tiêu cải cách hành chính chưa đạt được; nhiều nhiệm vụ cải cách hành chính chưa hoàn thành; vẫn còn phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, còn tình trạng tham nhũng vặt trong thực hiện thủ tục hành chính....

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ bao trùm là: Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là trong nội khối Nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ. Các địa phương kiện toàn các ban chỉ đạo cải cách hành chính do Chủ tịch UBND làm trưởng ban; Bộ Nội vụ hướng dẫn để thực hiện thống nhất.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh rà soát, ban hành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương trước ngày 15/2/2023.

Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nợ đọng của năm 2022; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính được giao tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Năm 2023 là năm dữ liệu số, Chính phủ đã thống nhất trình cấp có thẩm quyền chủ trương xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp...


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập