Lào Cai 28° - 30°
Lào Cai: Mỗi năm phấn đấu thành lập mới khoảng 800 doanh nghiệp

Đó là mục tiêu tỉnh Lào Cai đặt ra trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Dn1.jpg
Lào Cai sẽ tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ.

Theo đó, tỉnh Lào Cai phấn đấu mỗi năm thành lập mới khoảng 800 doanh nghiệp, đến năm 2025 toàn tỉnh có trên 9.000 doanh nghiệp và năm 2030 có trên 16.000 doanh nghiệp. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả (trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động) đạt trên 60% (năm 2025) và 70% (năm 2030).

Định hướng đến năm 2050, khuyến khích thu hút, hình thành và phát triển ít nhất 10 tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế; đảm bảo trên địa bàn tỉnh có trên 20 doanh nghiệp lớn về chuỗi dịch vụ logistics, du lịch, nông - lâm - thủy sản và công nghiệp hỗ trợ.

Đến năm 2025, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 55% GRDP của tỉnh; đóng góp 65% tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh; tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp chiếm từ 50% - 60% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2030, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65% GRDP của tỉnh; đóng góp 70% tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh; tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp chiếm từ 60% - 70% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 

Hằng năm, giải quyết việc làm mới trên 8.000 lao động; hỗ trợ đào tạo khoảng 400 đội ngũ kinh doanh về quản trị doanh nghiệp và khởi sự doanh nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2025, trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, sản xuất và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử; đến năm 2030, con số này đạt trên 80%.

dn2.jpg
Việc thành lập mới các doanh nghiệp tư nhân góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Lào Cai tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân, chú trọng thu hút doanh nghiệp lớn, chủ chuỗi cung ứng đầu tư và hoạt động trên địa bàn tỉnh; mở rộng khả năng tham gia thị trường của nền kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng; tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân; tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 1,145
  • Trong tuần: 3,479
  • Tất cả: 1,955,152
Đăng nhập