Lào Cai 27° - 30°
Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH năm 2024 ở mức cao nhất

Các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

baolaocai-hnkh-1-7079.jpg
Quang cảnh hội nghị.

10 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (2021 - 2025); cũng là năm tiếp tục đẩy mạnh việc phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và các khó khăn chung trong nước và trên thế giới. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT - XH năm 2024 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, với chủ đề hành động của năm 2024 là "Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả - Phát triển" và quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao, UBND tỉnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

baolaocai-hnkh-2-5503.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn nút giao kế hoạch phát triển KT - XH năm 2024.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh sản xuất, thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường phát triển các nguồn lực ngoài nhà nước. Tập trung đẩy nhanh tiến độ một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có tính liên vùng và hạ tầng đô thị, hạ tầng số. Tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường, chuyển đổi năng lượng; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố với các ban Đảng, HĐND và các cơ quan, tổ chức khác.

baolaocai-hnkh-9-2686.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 

Một số chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2024

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): Trên 10%.

- GRDP bình quân đầu người: 104 triệu đồng/năm.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 60.000 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 12.800 tỷ đồng.

- Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác: 98 triệu đồng.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 2010): 52.200 tỷ đồng.

- Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn: Trên 8 triệu lượt; doanh thu du lịch trên địa bàn đạt 25.700 tỷ đồng.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ: 39.000 tỷ đồng; giá trị xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 4.500 triệu USD.

- Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều bình quân hằng năm: Trên 4%/năm.

- Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 97%.

- Số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới: 72 xã.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng chương trình công tác, giải pháp thiết thực để thực hiện kế hoạch năm 2024 của cơ quan, đơn vị địa phương. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố giao cụ thể các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc ngành, UBND các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện, đồng thời phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2024.

baolaocai-hnkh-16-5274.jpg
Đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai tham luận tại hội nghị.
baolaocai-hnkh-13-361.jpg
Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở GTVT - XD tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi trong năm 2024 nhằm phát huy lợi thế, huy động tổng thể nguồn lực phát triển KT - XH. Đồng thời tập trung làm rõ hơn, đánh giá sâu hơn, bổ sung cụ thể hơn vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 mà tỉnh đề ra; các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế đặc biệt là các tồn tại, hạn chế đã kéo dài, đang là điểm nghẽn cho sự phát triển của tỉnh với tinh thần tất cả vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Kiên quyết bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

baolaocai-hnkh-11-638.jpg
Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2023, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều nội dung, công việc, mục tiêu mà chúng ta đã rất cố gắng, rất nỗ lực, rất quyết tâm nhưng kết quả chưa được như mong đợi, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh. Vì vậy, năm 2024 cần phải cố gắng, nỗ lực vượt bậc để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành bám sát vào chủ đề năm là "Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả - Phát triển’’ để chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

 

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của chính quyền; thường xuyên, sát sao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Đổi mới cách thức điều hành bảo đảm hiệu quả, thiết thực; nâng cao chất lượng công tác dự đoán, dự báo, đưa ra các giải pháp kịp thời, sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Có giải pháp khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các quy chế, quy định, phân cấp để phân định rõ trách nhiệm giữa các sở, ngành, địa phương, không xảy ra hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm.

Tăng cường công tác phối hợp giữa xã với huyện, huyện với các sở, ngành tỉnh và giữa sở, ngành tỉnh với bộ, ngành trung ương; phối hợp ngang giữa các sở, ngành cấp tỉnh, các phòng, ban cấp huyện và các đơn vị cấp phòng trong cùng cơ quan, đơn vị với nhau.

Kiên quyết xử lý các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, chậm trễ. Đồng thời, kịp thời khen thưởng, bố trí sắp xếp những cán bộ dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, có hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tâm thế mới thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2024

baolaocai-hnkh-7-6405.jpg
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hội nghị nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự tham dự của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng đảng thuộc Tỉnh ủy, các ban HĐND tỉnh; các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành, đảng ủy khối, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Điều đó cho thấy nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, chung sức của các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ để tỉnh Lào Cai vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cũng như tận dụng thời cơ để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

Hội nghị năm nay được UBND tỉnh tiếp tục tổ chức kết nối trực tuyến đến toàn bộ các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để lan tỏa khí thế, thông điệp của tỉnh tới các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu kế hoạch năm 2024 ở mức cao nhất, là điều kiện để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (2021 - 2025); đây cũng là tiền đề để xây dựng Lào Cai thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giữa các nước ASEAN và vùng Tây Nam Trung Quốc.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, năm 2023 với nhiều khó khăn qua đi, chắc chắn bước sang năm 2024 chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để lấy lại đà tăng trưởng. Vui mừng trước sự quyết tâm, khát khao vượt khó của các sở, ngành, địa phương thể hiện qua các tham luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, với sự đồng lòng, quyết tâm đó của người đứng đầu các ngành, địa phương sẽ lan tỏa, át đi những mặt còn hạn chế, khó khăn, khơi thông lòng tin, từ đó tạo ra tâm thế mới thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Chủ tịch UBND đề nghị trong năm 2024, các cấp, các ngành cần có thêm nhiều sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong giai đoạn siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bên cạnh rà soát "cái cũ" để rút kinh nghiệm thì cần phát triển "cái mới" tạo ra dư địa phát triển.

Với sự tin tưởng năm 2024 KT - XH sẽ có nhiều khởi sắc, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH với mức cao nhất Ban Chấp hành Tỉnh ủy, HĐND giao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhận được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, sự đồng thuận của người dân, sự đồng lòng, vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập