Lào Cai 28° - 30°
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 19/4/2022 của HĐND tỉnh

Văn bản số 2149/SKH-KTN ngày 02/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 19/4/2022 của HĐND tỉnh.

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 1,000
  • Trong tuần: 3,334
  • Tất cả: 1,955,007
Đăng nhập