Lào Cai 16° - 17°
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 5 Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Văn bản số 1564/SKH-KTN ngày 15/8/2023 về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 5 Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tải về

Tải về

Tải về

Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập