Lĩnh vực
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 78/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/09/2015
Ngày hiệu lực 14/09/2015
Trích yếu nội dung Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Nghi dinh 78.signed.pdf
Văn bản mới