Lĩnh vực
Nghị định số 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí (hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)
Số ký hiệu văn bản 120/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/08/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Trích yếu nội dung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí (hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_120, NĐ.CP (PDF).pdf
Văn bản mới